Archív kategorií: Vitajte

Novela zákona podporí nájomné bývanie, týka sa aj pozemkov

Novela zákona podporí nájomné bývanie, týka sa aj pozemkov

7.9.2017 18:04 | zdroj: TA3 | zdroj foto: ČTK

Parlament rozšíril podporu nájomného bývania. Podľa schválenej novely zákona sa bude vzťahovať už aj na obstarávanie technickej vybavenosti a kúpu pozemku pre výstavbu nájomných bytov. Doteraz mohli samosprávy využiť prostriedky štátu len na samotnú výstavbu.

Vláda plánuje podporovať výstavbu štartovacích bytov

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

24. máj 2017 o 16:20 TASR

Sériou opatrení chce štát motivovať súkromných investorov, aby stavali nájomné byty. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vypracovalo novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktoré dnes odobrila vláda.

Čítajte viac: https://ekonomika.sme.sk/c/20541257/opatrenia-motivuju-sukromnych-investorov-k-vystavbe-najomnych-bytov.html

Program
60. schôdze vlády Slovenskej republiky
24. máj 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania
Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16776/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 254/2017

16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov – nové znenie
Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21148/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 255/2017

Náhradné nájomné byty

Ako to tak chodí s nevôľou sa v meste každý brodí
Stanovisko ministerstva : LEGISLATÍVNU ZMENU NEPRIPRAVUJEME

Zopár reakcií mestských častí na výstavbu náhradných nájomných bytov

Ružinov nesúhlasí s navrhovanými lokalitami výstavby náhradných bytov 24.04.2016
Podľa mestskej časti ide v tomto prípade o zelené plochy, ktoré v Bratislave ubúdajú.

Náhradné nájomné byty – prípad nemá stále riešenie 22. 08. 2016
Bratislava mala do konca roka postaviť 580 náhradných nájomných bytov pre tých, ktorým berú strechu nad hlavou reštitúcie. Obyvatelia sídlisk, resp. tých mestských častí, ktorí mali dostať nových susedov, sa búrili petíciami. Za obeť ďalšiemu zahusťovaniu v zastavaných častiach Bratislavy mali totiž padnúť zvyšky pestovanej zelene. Nehovoriac o strate komfortu a súkromia, ak si ľudia navzájom vidia z okien do okien. Už je však jasné, že hlavné mesto termín určite nestihne. Čo bude ďalej zisťoval Igor Daniš.

Na Ostredkoch sa stavať nebude September 2016
Obyvatelia Ostredkov môžu opäť pokojne spávať. Podarilo sa im vyhrať ťažký boj proti výstavbe náhradných nájomným bytom pre Bratislavčanov z reštituovaných domov. Postarali sa o to poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí prelomili veto primátora. Mesto tak teraz musí na výstavbu nájsť iný pozemok.

Karlova Ves nesúhlasí s vytypovanými lokalitami pre náhradné byty 10.10.2016
Mesto má v súčasnosti vybraných šesť lokalít, kde chce náhradné byty postaviť.

Výstavba nájomných bytov na pozemku Haanova/Pankúchová.Parcela 326/1

Poslanci rozhodli v kauze výstavby náhradných nájomných bytov v Petržalke 29.03.2017

Súd podľa starostu pozastavil výstavbu náhradných bytov v Dúbravke 28.04.2017

A inde?
Náhradné nájomné byty – Vodárenská 14
Rekonštrukcia bytov vo vlastníctve Mesta Košice na Vodárenskej 14, ktorého výsledkom je 19 bytov

Mesto dá zrekonštruovať náhradné nájomné byty na viacerých uliciach v Nitre

Nájomníci štátnych a obecných bytov môžu o ich zvýhodnenú kúpu požiadať do konca roka 2016

Bratislava (14. november 2016) – Nájomníci štátnych a obecných bytov, ktorí majú záujem ich získať do osobného vlastníctva za zvýhodnených podmienok, musia o ich prevod požiadať do 31. 12. 2016. V prípade, že nájomca do uvedeného termínu požiada o prevod, vlastník je povinný s nájomcom uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti.

„Túto možnosť do dnešného dňa využilo 90 percent pôvodných vlastníkov. V súlade s Koncepciou štátnej bytovej politiky do roku 2020 štát pristúpil k stanoveniu konečného dátumu, do ktorého môžu aktuálni nájomcovia bytov, postavených pred rokom 1998, vo vlastníctve miest a obcí požiadať o ich odkúpenie za zvýhodnených podmienok,“ upozornil minister A. Érsek.
Možnosť podať žiadosť o prevod vlastníctva týchto bytov potrvá len do konca roka 2016. Po uvedenom termíne nebude mať vlastník bytu alebo domu povinnosť spomínané nehnuteľnosti nájomcovi predať, resp. predať za zvýhodnených podmienok. Je dôležité upozorniť, že táto úprava sa netýka družstevných bytov.

Cena bytu, zastavaného a priľahlého pozemku nesmie presiahnuť cenu vypočítanú podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 (.zip, 5,29 MB)

Správa o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015 (.pdf, 630 kB)

Zákon č. 246/2015 Z. z.o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (.pdf, 160 kB)

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2015 (.zip, 649 kB)

Koncepcia spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov (.pdf, 118 kB)

odkaz na stránku Ministerstva dopravy

Kúpiť štátny byt výhodnejšie je možné už len do konca roka
SITA | 14.11.2016 17:04

Nájomníci štátnych a obecných bytov, ktorí majú záujem ich získať do osobného vlastníctva za zvýhodnených podmienok, musia o ich prevod požiadať do 31. decembra tohto roka.

Črtá sa riešenie problému ľudí bývajúcich v reštituovaných bytoch

27.10.2016

Bratislava (27. októbra 2016) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, našlo spoločnú reč, ako vyriešiť problém s reštituovanými bytmi v hlavnom meste. Riešenie sa, okrem novej výstavby, hľadá aj v kúpe už postavených bytov z prostriedkov, ktoré má na tento účel rezort dopravy vyčlenené.

„Problematika definitívneho riešenia reštituovaných bytov v Bratislave sa ťahá už dlhé roky. Teraz si myslíme, že sme konečne našli spôsob, ako tento problém vyriešiť k spokojnosti všetkých strán,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Peter Ďurček. Problém reštituovaných bytov je v hlavnom meste najvypuklejší, keďže zákonný nárok na náhradné bývanie tu majú obyvatelia 580 bytov (čo je 75 percent zo všetkých zákonných nárokov v rámci celého Slovenska).
Okrem neistoty, v ktorej žijú ľudia bývajúci v týchto bytoch, existuje viac dôvodov, prečo je tento problém nutné urýchlene vyriešiť. Pokiaľ by si obce nesplnili svoju zákonnú povinnosť poskytnúť náhradné bývanie do konca roka 2016, musia majiteľom týchto bytov doplácať rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným, čo by neúmerne zaťažilo ich rozpočet.

„Oceňujeme prístup nového vedenia ministerstva v otázke riešenie problematiky náhradného nájomného bývania. Budeme spoločne na túto tému aj naďalej rokovať a veríme, že konečne nájdeme riešenie tak, aby sme čo najrýchlejšie dokázali zabezpečiť náhradné nájomné byty pre tých občanov Bratislavy, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

odkaz na stránku Ministerstva dopravy

Mestské zastupiteľstvo BA 29.09.2016

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy – Zasadnutie 29.09.2016

Slovo pre verejnosť od 22 min. p. Horák

29. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.
p. Patlevič od 47 min.


29.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.
Uznesenia
Čiastkové uznesenie

Čiastkové uznesenie – Vetrák Milan

Uznesenie

Materiály
MsZ NNB 9 2016_MH [531.68 kB]

Kauza byty v Žiline – stručný prehľad

Obvinení už na úrade nepracujú

Autor: ŽilinaDnes.sk 17. marec 2016, 16:29

V poradovníku na mestské byty je aktuálne 170 žiadostí. Mesto tvrdí, že zaviedli transparentný spôsob ich prideľovania.

Korupčný škandál na mestskom úrade: byty prideľovali za úplatky

Autor: ŽilinaDnes.sk 16. marec 2016, 16:53

Národná kriminálna agentúra obvinila osem osôb z korupcie v súvislosti s prideľovaním mestských nájomných bytov mesta Žilina. Stopy vedú priamo na mestský úrad.

Pre kšeftovanie s nájomnými bytmi v Žiline obvinili osem ľudí

Renáta Jaloviarová, Pravda | 16.03.2016 17:13

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil osem osôb z korupcie v súvislosti s prideľovaním mestských nájomných bytov mesta Žilina. Cez úplatky sa snažili zamiešať poradím čakateľov a dostať niektorých žiadateľov k bytom skôr ako to bolo podľa mestských pravidiel možné. Medzi obvinenými sú aj dve bývalé pracovníčky mestského úradu.

S mestskými bytmi sa kšeftuje od roku 2003, tvrdí Choma

Autor: SITA 09. marec 2014, 01:00

Podľa Chomu, ktorý sa opiera o prebiehajúce vyšetrovanie Národnou kriminálnou agentúrou, ide o veľmi rozsiahle a dlhodobé podvody, do ktorých je zapletený aj jeden mestský poslanec a jedna zamestnankyňa mestského úradu.

O byt požiadala hovorcova priateľka, kúpili ho za 700 eur

Autor: ŽilinaDnes.sk/SITA 14. február 2014, 09:31

Žilinskú verejnosť pobúrila kauza bytu, ktorý získal hovorca mesta Pavol Čorba. Vedenie mesta je obviňované z netransparentného správania, objavil sa aj názor, že ide o realitný podvod. Primátor Igor Choma (SMER-SD) si za svojím rozhodnutím stojí.

Odmena pre zástupkyňu primátora, na programe sú aj byty

Autor: ŽilinaDnes.sk 02. február 2014, 09:00

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline zasadnú do lavíc v pondelok 3. februára o 14.00 v priestoroch Starej radnice. Na programe 35. zasadnutia je aj správa o výsledkoch hospodárenia hokejového klubu a elokácia ZUŠ Gaštanová.

Bratislave sa kráti lehota na stavbu náhradných bytov

Bratislave sa kráti čas na stavbu náhradných bytov pre ľudí z reštituovaných domov. Povinnosť na mestá preniesol štát pred piatimi rokmi. Magistrát stavať chce, naráža však na odpor obyvateľov, boja sa zahusťovania okolia. Ak Bratislava byty nepostaví do konca roku 2016, vlastníkom bude musieť dorovnať trhové nájomné. Stálo by to štyri milióny eur ročne.

Správy RTVS 13.5.2016 19:00 čas 26:02

Dúbravská TV 17.5.2016
Stretnutie s občanmi k výstavbe nájomných bytov

S. Drozd, J. Káčer: Nájomné byty sú nočnou morou Bratislavy!
13.5.2016 17:00| Komunálny duel

Bratislava má akútny nedostatok náhradných nájomných bytov. V dohľadnej dobe chce v tejto súvislosti realizovať štyri projekty. Dva v Dúbravke a dva v Ružinove. No a práve tu mesto narazilo na vážny problém. Ľudia z jednej z lokalít začali spisovať petíciu. Na ich stranu sa pridali aj miestni či mestskí poslanci. Začína sa relácia Komunálny duel

Bratislava pre všetkých 2016

Máme tu v poradí trinásty ročník, kedy si pripomenieme udelenie mestských práv a už tento aprílový víkend v rámci otvorenej samosprávy podujatie, Bratislava pre všetkých.
Tešíme sa na stretnutie s Vami pri akciách poriadaných magistrátom, alebo mestskými časťami. Lepší guláš v Starom Meste, ako …

Zážitok z mesta na vlastné oči.

Dni otvorených dverí samosprávy.
Víkend plný osláv, ktorými si každoročne pripomíname historické výsady nášho hlavného mesta.
Kedy:
22.4.2016 – 24.4.2016
Kde:
Bratislava
Usporiadateľ akcie:
• Hlavné mesto SR Bratislava
Typ akcie:
• Deti a rodina
• Divadlo
• Happening
• Prednášky a prezentácie
• Prehliadka mesta
• Program primátora
• Trh – Jarmok
• Verejná diskusia
Ďalšie zdroje:
Program podujatia [RTF, 156 kB]
Program podujatia [PDF, 330 kB]
Brožúra [PDF, 5,9 MB]