Právna doložka

Webová stránka vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu,všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah sú chránené právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv.

Zhotovitelia si vyhradzujú právo odmietnuť prístup na webovú stránku alebo zásahy do nej, ak sa budú domnievať, že ide o porušenie práv duševného vlastníctva alebo autorských práv.

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993