VÁŽENÍ POSLANCI A POSLANKYNE NÁRODNEJ RADY SR

VÁŽENÍ POSLANCI A POSLANKYNE NÁRODNEJ RADY SR,

dovoľujeme si Vás osloviť ako členov zákonodárnej moci, aby ste v duchu základného princípu ústavnosti – rovnosti príležitosti – a v súlade  s Európskou chartou práva na bývanie riešili situáciu občanov, ktorí sa stali nedobrovoľnými obeťami viacnásobnej diskriminácie.

Keď sa prijímal v roku 1991 zákon o reštitúciách, sledoval sa cieľ odstránenia minulých krívd. Avšak podoba, v akej bol tento zákon prijatý, spôsobil nové neprávosti. Pôvodní nájomníci si nielenže nemohli kúpiť byt do osobného vlastníctva podľa Bytového zákona tak ako to mohli všetci ostatní občania, ale novými arogantnými majiteľmi sú systematicky z nájomných bytov vyháňaní. Mnohí už prišli o strechu nad hlavou.

Štát nemal právo ponechať  bremeno reštitúcií na pleciach individuálnych občanov ale mal vytvoriť kompenzačný fond, ktorým by  odškodnil obete reštitúcií tak, aby neboli proti ostatným občanom nijako diskriminovaní. Nájomníci v reštituovaných domoch mali mať právo odkúpiť si byty v iných bytových domoch,  alebo mali byť kompenzovaní v takej výške, aby si mohli kúpiť byt v tej istej lokalite, rozlohe a kvalite. Inak ide jednoznačne o diskriminačnú politiku a o politiku odsunu pôvodných obyvateľov Starého mesta. To je v príkrom rozpore s politikou, ktorá sa uplatňuje v európskych metropolách (pozri napríklad prípad Lyon, v ktorom po rekonštrukcii bytov v strede mesta, nasťahovali späť pôvodných nájomníkov).

Ak sa schváli súčasná Národná rada zákon o deregulácii nájomného, bude to pre nájomníkov reštituovaných alebo čiastočne reštituovaných bytov vzhľadom na ich vekovú štruktúru a príjmy likvidačné. Bude to viesť k ich ďalšej diskriminácii a prinúti ich, aby sa zo Starého mesta vysťahovali.  Ak nechce byť štát obvinený z diskriminačnej politiky, musí  po prijatí deregulačného zákona vytvoriť kompenzačný fond, z ktorého sa bude prispievať na úhradu nájomného  tým Staromešťanom, ktorí by sa inak museli zo svojich bytov vysťahovať.

Žiadame vás o podporu pri riešení krívd, ktoré vznikli nedostatočnosťou zákonov, medzerou v Bytovom zákone (Zákon 182/1993 Zb.)a nekompatibilitou s Občianskym zákonníkom. V dôsledku toho dochádza k diskriminácii, k ohrozeniu základných existenčných istôt a oprávnených nárokov obyvateľov v bytoch v nájomných domoch (tzv. štátnych), ktoré boli čiastočne, úplne reštituované alebo nevýhodne predané.

Právo na bývanie je jedno zo základných práv Ústavy SR pre všetkých občanov SR.

Vyzývame vás chrániť práva obyvateľov nájomných bytov ako občanov SR v zmysle Zákona č.182/93 Zb., v súlade s Ústavou SR a  legislatívou Európskej únie.

Z týchto dôvodov vás žiadame, aby ste nepodporili schválenie deregulácie nájomného, kým sa nedoriešia dôsledky napáchané Reštitučným zákonom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

38  +    =  45

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993