Legislatíva, zmeny v NRSR

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Adriany PČOLlNSKEJ, Milana KRAJNIAKA a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov
Novela zákona, parlamentná tlač 708
Dátum doručenia: 20. 9. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Pčolinská, M. Krajniak, P. Pčolinský)
Priložené dokumenty:
Úvodná strana Úvodná strana (20 KB)
Návrh zákona Návrh zákona (130 KB)
Dôvodová správa Dôvodová správa (119 KB)
Doložka zlučiteľnosti Doložka zlučiteľnosti (119 KB)

Vystúpenie v rozprave
Vystupujúci
Adriana Pčolinská
Dátum
12. 10. 2017 00:00
Schôdza : 21 Tlač : 708
Bod rokovania
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Adriany PČOLlNSKEJ, Milana KRAJNIAKA a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov (tlač 708) – prvé čítanie.

18:32:08 – 18:37:25 Uvádzajúci uvádza bod (text neprešiel jazykovou úpravou)

Vystúpenie v rozprave
Vystupujúci
Eduard Heger
Dátum 12. 10. 2017 00:00
Schôdza : 21 , Tlač :708
Bod rokovania
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Adriany PČOLlNSKEJ, Milana KRAJNIAKA a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov (tlač 708) – prvé čítanie.

18:37:42 – 18:39:40 Vystúpenie (text neprešiel jazykovou úpravou)

Hlasovanie
Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov
Schôdza č. 21
Dátum a čas 13. 10. 2017 11:20 Číslo hlasovania : 116
Názov hlasovania
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Adriany PČOLlNSKEJ, Milana KRAJNIAKA a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov (tlač 708) – prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania
Návrh neprešiel

Hlasovanie podľa klubov
Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov

Schôdza č. 21 Dátum a čas : 13. 10. 2017 11:20 Číslo hlasovania : 116
Názov hlasovania

21. schôdza
10. 10. 2017 – 13. 10. 2017
VYSTÚPENIA
Zobraziť vystúpenia 4. rokovací deň 13.10.2017 čas 2h:25min

Boris Kollár: Reštituované byty-nový vietor na odstránenie starých krívd
Tlačová konferencia
Dátum: 13. 10. 2017
Miesto konania: Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
Tlačová konferencia: 10:10 – 10:19 – Boris Kollár: Reštituované byty-nový vietor na odstránenie starých krívd, Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť

Sme rodina13 október, 13:42 ·

Doteraz sa žiadna vláda nedokázala postarať o ľudí, ktorí boli postihnutí bytovou reštitúciou. Tá nastala po páde bývalého režimu a dodnes nie sú doriešené všetky problémy ktoré priniesla. Naše hnutie si uvedomuje vážnosť tejto situácie, ktorá doteraz postihuje tisíce ľudí na Slovensku. Na tlačovej konferencii boli prítomní aj zástupcovia týchto ľudí – predseda občianskeho združenia Právo na bývanie inžiniera Tadeus Patlevič, podpredseda správnej rady Juraj Kliment a člen správnej rady Ján Horák.

Reštituované byty
15-10-17 Ján Jedinák

Tlačovú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Reštituované byty
Nový vietor na odstránenie starých krívd

Bratislava 13. október

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993