Vláda plánuje podporovať výstavbu štartovacích bytov

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

24. máj 2017 o 16:20 TASR

Sériou opatrení chce štát motivovať súkromných investorov, aby stavali nájomné byty. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vypracovalo novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktoré dnes odobrila vláda.

Čítajte viac: https://ekonomika.sme.sk/c/20541257/opatrenia-motivuju-sukromnych-investorov-k-vystavbe-najomnych-bytov.html

Program
60. schôdze vlády Slovenskej republiky
24. máj 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania
Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16776/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 254/2017

16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov – nové znenie
Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21148/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 255/2017

Náhradné nájomné byty

Ako to tak chodí s nevôľou sa v meste každý brodí
Stanovisko ministerstva : LEGISLATÍVNU ZMENU NEPRIPRAVUJEME

Zopár reakcií mestských častí na výstavbu náhradných nájomných bytov

Ružinov nesúhlasí s navrhovanými lokalitami výstavby náhradných bytov 24.04.2016
Podľa mestskej časti ide v tomto prípade o zelené plochy, ktoré v Bratislave ubúdajú.

Náhradné nájomné byty – prípad nemá stále riešenie 22. 08. 2016
Bratislava mala do konca roka postaviť 580 náhradných nájomných bytov pre tých, ktorým berú strechu nad hlavou reštitúcie. Obyvatelia sídlisk, resp. tých mestských častí, ktorí mali dostať nových susedov, sa búrili petíciami. Za obeť ďalšiemu zahusťovaniu v zastavaných častiach Bratislavy mali totiž padnúť zvyšky pestovanej zelene. Nehovoriac o strate komfortu a súkromia, ak si ľudia navzájom vidia z okien do okien. Už je však jasné, že hlavné mesto termín určite nestihne. Čo bude ďalej zisťoval Igor Daniš.

Na Ostredkoch sa stavať nebude September 2016
Obyvatelia Ostredkov môžu opäť pokojne spávať. Podarilo sa im vyhrať ťažký boj proti výstavbe náhradných nájomným bytom pre Bratislavčanov z reštituovaných domov. Postarali sa o to poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí prelomili veto primátora. Mesto tak teraz musí na výstavbu nájsť iný pozemok.

Karlova Ves nesúhlasí s vytypovanými lokalitami pre náhradné byty 10.10.2016
Mesto má v súčasnosti vybraných šesť lokalít, kde chce náhradné byty postaviť.

Výstavba nájomných bytov na pozemku Haanova/Pankúchová.Parcela 326/1

Poslanci rozhodli v kauze výstavby náhradných nájomných bytov v Petržalke 29.03.2017

Súd podľa starostu pozastavil výstavbu náhradných bytov v Dúbravke 28.04.2017

A inde?
Náhradné nájomné byty – Vodárenská 14
Rekonštrukcia bytov vo vlastníctve Mesta Košice na Vodárenskej 14, ktorého výsledkom je 19 bytov

Mesto dá zrekonštruovať náhradné nájomné byty na viacerých uliciach v Nitre