Košice

Zoznam žiadateľov o poskytnutie bytovej náhrady

Nájomníci z reštituovaných bytov zmenia adresu – 14. dec 2015
Z centra Košíc sa bude odchádzať ťažko, hovorí obyvateľka. Prekáža jej, že na výber zrejme nebude mať.

Náhradné nájomné byty – Vodárenská 14
Zmluva o dielo – Náhradné nájomné byty, Vodárenská 14

Nájomcovia dostali od mesta nové byty na Vodárenskej ulici v Košiciach Košice 8. decembra (TASR)

Reštituenti dostali od mesta nové byty na Vodárenskej ulici

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993