Zmeny vo vedení SR – november 2014

Vážení členovia Občianskeho združenia,

     

Skôr či neskôr to prísť muselo, je to prirodzený vývoj. Občianske združenie „Právo na bývanie“, registrované MV SR dňa 08.11.2007 oslávilo pred pár dňami svoje siedme narodeniny.

Stál som pri zrode združenia a počas celých sedem rokov som vykonával funkciu predsedu.

Občianske združenie som samozrejme nebol iba ja, či Správna a Dozorná rada, ale aj vy ste boli jeho neoddeliteľnou súčasťou a preto aj vám patrí čo najsrdečnejšie poďakovanie.

Chcem poďakovať predovšetkým aktívnym členom združenia, ktorí svojou iniciatívou prispeli k pokroku v riešení našej situácie.

Na zasadnutí Správnej rady dňa 26. 11.2014 som sa rozhodol z funkcie predsedu združenia odstúpiť. Zároveň odstúpili z funkcie podpredsedov pán Ing. Juraj Kliment a pani Jarmila Kozmonová.

Všetci traja zostávame riadnymi členmi správnej rady. Pani Kozmonová zostáva členkou Správnej rady iba do 31.12.2014.

Do tohto dátumu zostáva aj účtovníčkou združenia.

Novým predsedom občianskeho združenia sa stáva

pán Ing. Tadeus  Patlevič.

Podpredsedami združenia sa stávajú                                   

pani Katarína Boskovičová

pán  Jozef Sivák Mgr. Csc.

 

Do konca roka roku bude novému pánovi predsedovi odovzdaná agenda združenia, bude vykonaná zmena registrácie na príslušných úradoch, vrátane zmeny adresy združenia.

PS – Zmeny sa novému vedeniu podarili zrealizovať skoro po roku od ich spustenia.