Kontakt

Kontaktné údaje

Adresa :

Združenie  Právo na bývanie
Ing. Kristián Straka
Panská 29
811 01 Bratislava 1
Slovenská republika

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993