Mestské zastupiteľstvo BA 31.3.2016

Po viac ako 4 mesiacoch konečne bod na programe Magistrátu a hlavne informácia k nemu. Materiál bol doteraz vždy označený, že bude predložený v náhradnom termíne. Pokiaľ neskonči zastupiteľstvo tak, ako počas posledných rokovaní.

55p. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – NÁHRADNÝ TERMÍN
Materiál k prerokovaniu

Po schválení programu sa bude jednať o bod 13.

13.
Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – NÁHRADNÝ TERMÍN
Materiály Prevziať všetky
Najomne_byty_mat-_MsZ_31032016.pdf (91 KB)

POZVÁNKA DO VOLIEB

95 a 143
Odpočet HM
Vždy na vašej strane

Budem rada, ak podporíte moje snaženie a v záujme nás všetkých budete priložené súbory šíriť v svojom dosahu. Tak málo stačí, aby v parlamente a v riadení
nášho štátu zasadla ĽUDSKOSŤ A VZÁJOMNÁ PRAJNOSŤ, SPOLUPRÁCA.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za Vašu ochotu, za pomoc ľuďom a našej spoločnosti.

Hela M


http://www.hlavnespravy.sk/helena-mezenska-pred-volbami-stale-viac-sa-utvrdzujem-v-tom-ze-najvypovednejsim-a-najlepsim-dokazom-sluzby-politika-je-konkretna-pomoc-ludom/747715


http://www.hlavnespravy.sk/mezenska-nasu-spolocnost-je-potrebne-solidarizovat-zastavenim-korupcie-a-spravodlivou-odmenou-za-pracu-ludi/740417

Milí priatelia a spolupracovníci.

Podporte nás v našom ďalšom občiansko politickom snažení.

V prílohe Vám posielam stručný odpočet mojej poslaneckej činnosť a návod ako sa brániť pred úžerou a neprimeraným zadlžovaním. Je potrebné, čo najskôr zabrániť kritickému stavu rodín a jednotlivcov, ktorí sa v dôsledku dlhov ocitli na hranici prežitia. Pôsobiť aj preventívne. Každý druhý občan je v dlhu a každý piaty v exekúcii. Zadĺženosť ľudí nadobudla výrazný rozmer a nadobudla nielen finančný ale aj sociálny likvidačný dopad na mnohé rodiny. Pomoc dlhmi a úžerou zadĺženým ľuďom bolo ťažisko našej poslaneckej a spotrebiteľskej činnosti.

Nedajme sa viac vlákať do úžerníckych pascí, a namiesto nezmyselného zadlžovania sa, POSTAVME SA SPOLOČNE za adekvátnu odmenu za našu poctivú a čestnú prácu, za primerané dôchodky našich rodičov.

Zastavme vzájomnou podporou zbedačovanie, sociálny útlak a živorenie, prežívanie slovenských rodín. Zdrojov je dosť, keď sa nimi nebude plytvať a ani nik obohacovať. Ak sa dokážeme spravodlivo a zásluhovo podeliť, všade bude dostatok.

Postavme tých, čo „padli znova na nohy“, „vráťme zblúdených do života“. Ukážme im, že snaha rozvíjať sa a pracovať sú najväčšie istoty.

Zastavme korupčných politikov a úradníkov od nečestného konania, od rozkrádania a plytvania spoločnými zdrojmi. Vysvetlíme im, že žiaden lup a zisk na úkor iného, nikomu neprináša trvalé a plné šťastie, dôstojnosť a ani spokojnosť. Pred svojim svedomím nik neujde, ani najvyšší mocnár, vladár, minister, či politik. VRÁŤME ĽUDSKOSŤ A ÚCTU K ŽIVOTU SPÄŤ DO SPOLOČNOSTI. Vráťme sa znova k pravým a skutočným hodnotám, ktoré prežili všetky civilizácie.

Neobávajte sa podporiť i tých, čo stáli a stoja pri mne. Môj asistent Tomáš Caban ako kandidát s č. 95, verne a oddane pomáhal všetkým, ktorí sa na mňa obrátili. Je to statočný, vzdelaný a bystrý mladý muž. Aj v ďalšom období, ak nás podporíte budeme pokračovať v pomoci poškodzovaným a na základných právach ukracovaným ľuďom. TAK, ABY ŽIVOT ĽUDÍ NA SLOVENSKU BOL NAOZAJ DÔSTOJNÝ. Vieme, že veci sa dajú meniť, akokoľvek je to náročné, a čím nás v spoločnom zomknutí bude viac, tým sa naše ciele dosiahnu a naplnia rýchlejšie.

Verím, že moja a naša spoločná snaha Vám nie je ľahostajná. Prináša a prinesie i v budúcnosti svoje „ovocie a plody“, i keď sme v opozícii. Veci sa budú riešiť, ak budeme o nich hovoriť a v mene ich nápravy aj konať.

V pokore, úcte a vytrvalosti. Už viac ako 16 rokov mojej občiansko, poslanecko, spotrebiteľskej služby …VŽDY NA VAŠEJ STRANE.

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU, POMOC A DÔVERU.

S úctou

Mgr. Helena Mezenská

poslankyňa NR SR za OĽaNO a

predsedníčka a štatutárna zástupkyňa OMBUDSPOT,

združenia na ochranu práv spotrebiteľov

Šrobárova 2676/30

058 01 Poprad

Tel.: 0908 327 464

e-mail: helena.mezenska@ombudspot.sk

e-mail: helena.mezenska@nrsr.sk

www.helena.mezenska.sk

FB portál Helena Mezenská – Návrat k hodnotám

FB Helena Mezenská –Spája nás

FB Helena Mezenská – politik