Vláda plánuje podporovať výstavbu štartovacích bytov

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

24. máj 2017 o 16:20 TASR

Sériou opatrení chce štát motivovať súkromných investorov, aby stavali nájomné byty. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vypracovalo novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktoré dnes odobrila vláda.

Čítajte viac: https://ekonomika.sme.sk/c/20541257/opatrenia-motivuju-sukromnych-investorov-k-vystavbe-najomnych-bytov.html

Program
60. schôdze vlády Slovenskej republiky
24. máj 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania
Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16776/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 254/2017

16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov – nové znenie
Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21148/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 255/2017