PGA BRATISLAVA TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA – 1. etapa Bratislava, Petržalka

10.2.2016
PGA BRATISLAVA TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA – 1. etapa Bratislava, Petržalka
vyprší o 8 dní (25.02.2016)

Nezabudnúť pripomienkovať !!!

Na internetovej stránke Petržalskej samosprávy sa objavil oznam o začatí územného rozhodnutia PGA BRATISLAVA TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 1.etapa. Dátum vyvesenia bol 10.2.2016. Kedže bolo zistené, že viacerí známi účastníci neboli s týmto zámerom oboznamení a vraj si majú sledovať tabuľu v Technopole, rozhodli sme sa využiť aj tento komunikačný kanál na informovanie obyvateľstva. Osud Matadorky nám nie je ľahostajný a na rozdiel od kompetentných mame k tejto lokalite i svoju väzbu. Už rozdelenie na mnoho etáp prináša otázku aké prekvapenia ma pre nás „developer“ pripravene. Treba sa však dotazovať a žiadať informácie na ktoré mame pravo vedieť ich. Každý kto ma záujem môže žiadať stat sa účastníkom konania a zaslať svoje pripomienky na Stavebný úrad Petržalka.