Vitajte

 Vítame Vás na webových stránkach

Právo na bývanie

 Pekného Mikuláša
Pekného Mikuláša


AKO TO VIDÍM JA?

Pred desiatimi rokmi som zakladal Občianske združenie „Právo Staromešťanov na bývanie“, ktorého cieľom bolo pomôcť vyriešiť situáciu nájomníkov bývajúcich v privatizovaných a reštituovaných bytoch. Títo nájomcovia bytov, si na rozdiel od nájomcov obecných bytov, nemohli výhodne odkúpiť byty do osobného vlastníctva. Osem rokov je príliš dlhá doba čakania a ľudia za ten čas zvyknú mnohokrát zabudnúť na to, čo ste urobili pre nich dobré. Do konca budúceho kalendárneho roka by mali obce podľa zákona celý problém vyriešiť. Predpokladám, že ho aj vyriešia – okrem hlavného mesta Bratislavy.

 

Možno sa mýlim a problém bude vyriešený aj v Bratislave. V takomto prípade to však určite nebude riešenie, aké som očakával pri zakladaní Občianskeho združenia a aké očakávali v tom čase jeho členovia.

 

Máme po voľbách, rozšíril sa počet členov Správnej rady, ja som sa stal „obyčajným“ členom združenia a nakoľko moje predstavy riešenia sú diametrálne odlišné od predstáv súčasného vedenia, vo voľbách som ani nekandidoval. Toto konštatovanie je zároveň mojou odpoveďou Vám všetkým, ktorí sa ma pýtate, prečo som nekandidoval. Takisto nechcem komentovať ani cestu, akou teraz združenie kráča, môžem vari iba popriať novému deväťčlennému vedeniu združenia veľa úspechov.

 

Nájomcovia bývajúci v privatizovaných či reštituovaných bytoch tvoria určitú, štátom ukrivdenú ( môžem smelo napísať – okradnutú ) skupinu. Kráti sa im čas „istoty bývania“ v súčasných bytoch, ale na druhej strane sa kráti čas aj obciam, ktoré by mali podľa zákona problém vyriešiť. Hoci na budúci rok v marci budú pre nás ďaleko dôležitejšie voľby, ako boli voľby orgánov „Práva na bývanie“, nemožno očakávať, že parlamentom prijaté zákony budú v prospech nájomníkov. Ak sa budú nebodaj novelizovať (čo predpokladám) doposiaľ platné zákony, budú skôr v prospech obcí.

 

V každom prípade, Združenie by nemalo ustupovať predstaviteľom obcí, ale práve naopak, využiť túto situáciu k tomu, aby obce ( prostredníctvom parlamentu a vlády) donútili prijať výhodnejšie riešenia voči nájomníkom, aby krivdy, ktoré im spôsobil štát, boli čo najmenšie.

 

Držím sa svojich predsavzatí, svojich cieľov. Aj napriek tomu, že akceptujem vo svojom živote kompromisné riešenia, ak sú v záujme spravodlivosti ( čo žiaľ, zatiaľ podľa súčasného riešenia povedať nemožno ), nevzdávam sa a budem pokračovať aj naďalej vo svojom úsilí dosiahnuť spravodlivejšie riešenie.

 

A tak mi prosím nemajte za zlé, že Vás o tom informujem. Treba si totiž uvedomiť aj to, že nech už riešenie bude akékoľvek, nastane sťahovanie do náhradných nájomných bytov a budeme musieť platiť diametrálne odlišné nájomné a čeliť novým problémom, na ktoré sme neboli zvyknutí. Alebo chcete zostať novou situáciou zaskočení?

Kristián StrakaVážení nájomcovia privatizovaných a reštituovaných bytov, ale aj všetci priaznivci nášho novozaloženého, Združenia – PRÁVO NA BÝVANIE.

Rád by som Vás touto cestou pozdravil a všetkým tým, ktorí ma žiadajú aby som sa aj naďalej tejto problematike venoval a pomáhal pri riešení našej situácie, odpovedal už aj samotným vznikom tejto webovej stránky.

 

Pred desiatimi rokmi som bol spoluzakladateľom Občianskeho združenia „Právo Staromešťanov na bývanie“. Nadobudlo celoslovenskú pôsobnosť, preto sa po krátkom čase premenovalo na „Právo na bývanie“ . Osem rokov som bol jeho predsedom. Pred rokom som pod tlakom určitej skupiny osôb rezignoval. Nechcem sa vracať k tejto udalosti, hoci som si myslel, že keď sa spomínaná skupina dostane k moci, po ktorej tak veľmi túžila a ovládne toto združenie, že jej to bude stačiť a urobí niečo aj pre všetkých nájomníkov. Zdá sa, že nie. Je smutné, že rok „vlády“ uplynul tak, že jedinou činnosťou nového vedenia bolo a je, neustále ohováranie mojej osoby, šírenie klamstiev a poloprávd. Naozaj nemám záujem stať sa účastníkom tejto komédie a intríg.

 

V našom novom názve chýbajú oproti tomu pôvodnému združeniu úvodzovky, takže nás ľahko rozoznáte. Sme PRÁVO NA BÝVANIE. Takisto naša nová webová stránka už nenesie názov „www.staromestan- ba.sk“, ale volá sa rovnako ako samotné združenie – www.pravonabyvanie.sk

Budeme pokračovať v činnosti, ktorú sme začali pred desiatimi rokmi. S rovnakým zameraním, s rovnakým poslaním. A ak sa pridáte k nám aj Vy a budete mať záujem stať sa našimi členmi a podporovať našu činnosť, môžeme požiadať Ministerstvo vnútra o registráciu nášho novovzniknutého Združenia.

 

Ak máte záujem o nejaké informácie, napíšte nám na pravonabyvanie(zavináč)gmail(bodka)com a my Vám odpovieme.


Informácia pre návštevníkov webovej stránky Právo na bývanie.

O dianí okolo problému bývania, nájomných bytov a.i. sú monitorované systémom 24/7. Novinky sa objavujú spravidla ihneď po ich zverejnení na FACEBOOKU.
Niektoré sa možno objavia až po určitej dobe, alebo aj nie. Predsa nebudem niekomu uľahčovať prácu 🙂 ako ste sa určite neraz mohli sami presvedčiť. Informácie dnes nie sú zadarmo a sledovanie či vyhľadávanie stojí čas a čas sú peniaze.
V ľavej navigačnej časti MENU je oblasť s názvom „NAJNOVŠIE ČLÁNKY“ ak sa tam dlhšie nič nové nevyskytne, neznamená to, že by sa nič nové nenapísalo. Informácie, ktoré sú dopĺňané na už raz vytvorenú stránku sa tu neobjavia.


Zameranie Združenia :

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993

Poslanie Združenia

  • Prioritným zámerom Združenia Právo na bývanie je iniciovať na úrovni samosprávy a štátu riešenie situácie, ktorá vznikla nedostatočnosťou zákonov, medzerou v Bytovom zákone a nekompatibilitou s Občianskym zákonníkom
  •  Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike.
  •  Zastupovať obyvateľov nájomných bytov – členov v jednaní s majiteľom nehnuteľnosti, zastupovať nájomníkov pri riešení problémov s údržbou nehnuteľností, kde sa byty nachádzajú a zastupovať nájomníkov pri prípadnom odpredaji nehnuteľnosti.
  •  Zastupovať obyvateľov nájomných bytov – členov a obhajovať ich záujmy v rokovaniach s miestnou samosprávou a štátnou správou.
  •  Vzbudiť záujem verejnosti o dodržiavanie práva na bývanie a dodržiavanie majetkových práv.
  •  Šíriť informácie týkajúce sa problematiky v ktorej sa nachádzajú nájomcovia bytov v domoch vydaných pri náprave krívd oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov a bytov, ktoré boli súčasťou prevodu majetku štátu na iné osoby podľa osobitných predpisov.
  •  Združenie bude pôsobiť na volených predstaviteľov samosprávy a štátu, aby boli sformulované a prijaté potrebné dokumenty, v ktorých budú zakotvené konkrétne kroky, pravidlá, postupy, ktoré povedú k spravodlivému vyriešeniu týchto bytových problémov.
  •  Združenie bude pôsobiť na volených predstaviteľov samosprávy a štátu, aby boli prijaté záväzné pravidlá, akým spôsobom sa bude riešiť situácia tých nájomníkov bytov, ktorým nebude umožnené previesť ich pôvodné nájomné byty do osobného vlastníctva.

Pocitadlo.sk

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993